พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์

พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์
Doctor Profile
Specialty
Sub-Specialty
อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ประวัติการศึกษา

ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์

  • 2545 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แพทย์ฝึกหัด

  • 2545-2546 โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

แพทย์ประจำบ้าน

  • 2548-2546 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง

  • 2554-2556 หน่วยหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช  

วุฒิบัตร 

  • อายุรกรรมทั่วไป
  • อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

เกียรตินิยมและรางวัล

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทยโรคหัวใจแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทรศัพท์ : 02-033-2900

โทรหาเราได้ที่

1609

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900 แฟกซ์ : 02-769-2967